Prawo sportowe

Kancelaria specjalizująca się w obsłudze prawnej sportowców...

Oferta

Trenerzy

W ciągu kilkunastu lat działalności klientami Kancelarii byli trenerzy polscy i zagraniczni tacy jak: Ryszard Tarasiewicz, Marcin Brosz, Radosław Mroczkowski, Ben van Dael, Dominik Nowak, Stanislav Levy i wielu innych. W ramach obsługi prawnej świadczonej na rzecz trenerów proponujemy następujące usługi prawne: analiza prawna kontraktu trenerskiego, pomoc prawna przy rozwiązywaniu profesjonalnego kontraktu trenerskiego, prowadzenie sporów przed organami jurysdykcyjnymi PZPN i FIFA, pomoc w odzyskiwaniu należności, obsługa menedżerska.

Zawodnicy

Największą grupę Klientów Kancelarii stanowią zawodnicy. Oferuję kompleksową obsługą prawną oraz menedżerską zawodników profesjonalnych. Oferta szeroko pojętej pomocy prawnej dla zawodników obejmuje: doradztwo prawne przy zawarciu kontraktu, negocjacje kontraktów, analizę prawną obowiązujących kontraktów, sprawy dyscyplinarne, odzyskiwanie należności, prowadzenie sporów przed organami jurysdykcyjnymi PZPN, FIFA, CAS, obsługę prawną transferów, sprawy z zakresu regulacji antydopingowych.

Kluby

W ramach prowadzonej działalności proponuję bieżącą obsługę prawną klubów piłkarskich w zakresie prawa piłki nożnej w tym m.in.: analiza obowiązujących klubie wzorów kontraktów, bieżące doradztwo prawne, stworzenie bazy dokumentów (kontraktów piłkarzy, trenerów itp), obsługa prawna transferów, prowadzenie sporów przed organami jurysdykcyjnymi PZPN, FIFA, CAS.

Agenci

W ciągu ostatnich kilku lat świadczyłem usługi prawne dla najlepszych polskich agentów piłkarskich. W ramach obsługi prawnej proponuję następujące usługi: doradztwo prawne dotyczące kontraktów zawodników oraz umów prowizyjnych, prowadzenie negocjacji z klubami zagranicznymi w języku angielskim i niemieckim.

O mnie

Od roku 2007 w ramach prowadzonej praktyki adwokackiej zajmuję się prawem piłki nożnej. W ciągu tych kilkunastu lat działalności prowadziłem sprawy przed wszystkim organami jurysdykcyjnymi Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ekstraklasy S.A. Reprezentowałem Klientów również przed organami FIFA i Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie. Moimi Klientami są: piłkarze, trenerzy, agenci i kluby piłkarskie.

Obsługiwałem prawnie transfery do czołowych lig europejskich z udziałem byłych i obecnych reprezentantów Polski m.in. do: Bundesligi, Ligue 1, Chamionship, ligi rosyjskiej, greckiej, cypryjskiej, tureckiej, słowackiej.

W swojej działalności zawsze kieruje się interesem Klienta bez względu na to, kto jest moim przeciwnikiem procesowym.

Od roku 2010 jestem również licencjonowanym agentem ds. piłkarzy i aktywnie działam na rynku transferowym.

W latach 2017 – 2019 byłem Wiceprzewodniczącym Komisji ds. Prawnych PZPN. Wykładałem również na kursach trenerskich UEFA Pro w Szkole Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej.

W ciągu kilkunastu lat praktyki miałem okazję prowadzić sprawy Klientów uczestniczących w rozgrywkach na wszystkich szczeblach rozgrywek: od A – klasy do Ligi Mistrzów. To doświadczenie pozwala mi na indywidualne podejście do każdego Klienta i zrozumienie jego potrzeb.

Obsługa prawna może być prowadzona również w języku angielskim i niemieckim.

Amatorsko gram w tenisa. Również w turniejach branżowych. Sukcesy: I miejsce w kategorii do lat 45 w turnieju prawników apelacji wrocławskiej Temida w 2013 roku, II miejsce w kategorii do lat 40 w Mistrzostwach Polski Adwokatów w Bydgoszczy w 2015 roku, III miejsce w grze podwójnej w IX Mistrzostwach Polski Prawników w Tenisie Ziemnym w Katowicach w 2005 roku.

Doświadczenie

2001 – praca magisterska pt. Działalność gospodarcza amatorskich i profesjonalnych klubów sportowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

Wykłady i konferencje:

2014 – wykład na kursie UEFA Pro w Szkole Trenerów w Białej Podlaskiej

2014 – wykład na Międzynarodowej Konferencji Trenerów w Szklarskiej Porębie

2015 – wykład na kursie UEFA Pro w Szkole Trenerów w Białej Podlaskiej

2015 – wykład na Międzynarodowej Konferencji Trenerów w Szklarskiej Porębie

2016 – wykład na kursie wyrównawczym UEFA A we Wrocławiu

2017 – wykład na kursie UEFA Pro w Szkole Trenerów w Białej Podlaskiej

2017 – wykład na konferencji organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Olsztynie

2018 – wykład na konferencji „Prawo. Sport. Finanse.” organizowanej przez Koło Naukowe „Ius et Sport” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

2019 – wykład na konferencji „Dzień z prawem w piłce nożnej” organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Działalność związkowa:

2008 – 2010 – członek Komisji Odwoławczej Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej

2014 – członek Grupy Roboczej ds. nowej uchwały dotyczącej stosunków pomiędzy klubem a trenerem w ramach PZPN

2016  – 2019 – Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej

2017 –  2019 Wiceprzewodniczący Komisji Prawnej Polskiego Związku Piłki Nożnej

Wybrane sprawy:

2007 – 2008 obsługa prawna klubu WKS Śląsk Wrocław S.A.

2010 – 2014 prowadzenie sprawy Ryszard Tarasiewicz p-ko WKS Śląsk Wrocław. W ramach tej sprawy podejmowane były następujące czynności:

– prowadzenie negocjacji z Klubem

– prowadzenie postępowania przed Wydziałem Szkolenia PZPN o rozwiązanie kontraktu z winy Klubu

– prowadzenie przed Piłkarskim Sądem Polubownym sprawy o zapłatę przed trzy i pięcioosobowym składem PSP PZPN

– prowadzenie sprawy o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Piłkarskiego Sądu Polubownego przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu

– prowadzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o tytuł wykonawczy – wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego opatrzony klauzulą wykonalności

– prowadzenie postępowania dyscyplinarnego przed Komisją Dyscyplinarną PZPN w związku z niewykonaniem prawomocnego wyroku PSP PZPN

– reprezentowanie Klienta w  sprawie z powództwa WKS Śląsk Wrocław o  uchylenie wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego w I – szej instancji przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu i w II – ej instancji przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

2011 – reprezentowanie trenera Dominika Nowaka w sprawie p-ko KS Górnik Polkowice. Podejmowane czynności:

– prowadzenie postępowania przed Wydziałem Szkolenia PZPN o rozwiązanie kontraktu z winy Klubu

– złożenie pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego przy PZPN

– zawarcie ugody z Klubem

2011 – obsługa prawna transferu zawodnika Reprezentanta Polski do klubu ligi tureckiej po stronie zawodnika i jego menadżera

2012 – obsługa prawna transferu zawodnika Reprezentanta Polski  do klubu ligi rosyjskiej po stronie zawodnika i jego menadżera

2012 – obsługa prawna transferu zawodnika Reprezentanta Polski do klubu ligi rosyjskiej po stronie zawodnika i jego menadżera

2012 – reprezentowanie przed Piłkarskim Sądem Polubownym zawodnika Reprezentanta Polski w sprawie z powództwa menadżera ds. piłkarzy

2013 – reprezentowanie klubu LKS Drzewiarz Jasienica w postępowaniu przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych w sprawie o unieważnienie kontraktu zawodnika

2014 – obsługa prawna transferu zawodnika Reprezentanta Polski do Ligue 1 po stronie zawodnika i jego menadżera

2014 – obsługa prawna transferu zawodnika Reprezentanta Polski  do ligi rosyjskiej po stronie zawodnika i jego menadżera

2014 – obsługa prawna rozwiązania kontraktu pomiędzy trenerem Stanislavem Levym a klubem WKS Śląsk Wrocław

2014 – w imieniu Klienta tj. klubu Kolejarz Stróże prowadzenie procesu połączenia klubu Kolejarz Stróże z klubem Limanovia Limanowa zgodnie z Uchwałą nr V/37 z dnia 29.09.2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie

2014 – obsługa prawna rozwiązania kontraktu pomiędzy trenerem pierwszego zespołu a klubem Ekstraklasy

2014 – 2016 – reprezentowanie zawodnika, reprezentanta Polski przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN w sprawie z powództwa menedżera ds. piłkarzy

2014 – 2016 –  rozwiązanie kontraktu zawodnika z klubem rosyjskiej ekstraklasy, prowadzenie sprawy o odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie kontraktu przed FIFA DRC

2012 – 2014 reprezentowanie zawodnika w sprawie o zapłatę p-ko klubowi z Ekstraklasy. Podejmowane czynności:

– prowadzenie sprawy o zapłatę przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN

– prowadzenie sprawy o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Piłkarskiego Sądu Polubownego

– prowadzenie sprawy w postępowaniu egzekucyjnym w oparciu o tytuł wykonawczy – wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego opatrzony klauzulą wykonalności

2013 – reprezentowanie zawodnika w sporze z klubem z Ekstraklasy, który podejmował działania mające na celu zmuszenie zawodnika do rozwiązania kontraktu z klubem.  Podejmowane czynności:

– prowadzenie sprawy przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych

– zawarcie ugody

2015 – prowadzenie przekształcenia klubu II ligi ze stowarzyszenia w spółkę z o.o.

2015 – 2016 – obsługa prawna klubu Radomiak Radom

2016 – prowadzenie w imieniu Klubu II ligi sprawy przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie

2014 – 2018 – prowadzenie sprawy Sebino Plaku p-ko WKS Śląsk Wrocław w sprawie były podejmowane następujące czynności:

– wniesienie do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych (IRSS) wniosku o rozwiązanie kontraktu z winy Klubu i reprezentowanie zawodnika w całym postępowaniu przed IRSS

– prowadzenie spraw w postępowaniu dyscyplinarnym przez Komisją Ligi oraz Najwyższą Komisją Odwoławczą

– prowadzenie sprawy przed Piłkarskim Sądem Polubownym przy PZPN

– wniesienie odwołania od decyzji IRSS do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu  w Lozannie

– udział w posiedzeniu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie i uzyskanie decyzji uchylającej orzeczenie IRSS

– prowadzenie sprawy o odszkodowanie z tytułu rozwiązania kontraktu z winy klubu przed Piłkarskim Sądem Polubownym przy PZPN i uzyskanie odszkodowania zgodnego z żądaniem pozwu

2014 – 2016 – prowadzenie w postępowaniu dyscyplinarnym sprawy p-ko Ruch Chorzów o niewykonanie wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego

2016 – obsługa prawna transferu zawodnika Reprezentanta Polski  do  klubu Ligue 1 po stronie zawodnika i jego menadżera

2016 – obsługa prawna transferu zawodnika Reprezentanta Polski do ligi angielskiej Championship  po stronie zawodnika i jego menadżera

2016 – 2017 – prowadzenie sprawy zawodnika Mateusza Piątkowskiego p-ko klubowi Apoel Nikozja w przedmiocie zmuszania zawodnika do treningów indywidualnych

2017 – 2018 – prowadzenie sprawy z powództwa trenera pierwszego zespołu p-ko klubowi Ekstraklasy o uznanie rozwiązania kontraktu trenerskiego za niezgodne z prawem

2017 – prowadzenie sporu pomiędzy klubem TS Podbeskidzie S.A. a trenerem Janem Kocianem ( po stronie klubu)

2017 – 2018 – prowadzenie sporu pomiędzy klubem TS Podbeskidzie S.A. a byłym zawodnikiem przed FIFA DRC

2017 – 2018 – reprezentowanie zawodnika przed IRSS PZPN w sporze z klubem I ligi w przedmiocie odwołania od decyzji o rozwiązaniu kontraktu z winy zawodnika

2018 – prowadzenie sprawy z powództwa trenera piłki nożnej w sporze z klubem I ligi w sprawie o odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie kontraktu

2019 – prowadzenie sporu pomiędzy klubem I ligi a byłym zawodnikiem przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie w sprawie dotyczącej odwołania od rozwiązania kontraktu bez orzekania o winie

2019 – reprezentowanie zawodnika I ligi przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie  w sprawie odwołania od decyzji IRSS

2019 – reprezentowanie słowackiego agenta piłkarskiego przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie w sprawie o zapłatę o-ko klubowi piłkarskiemu z Bułgarii

2019 – reprezentowanie klubu I ligi przed PSP PZPN w sprawie o zapłatę z powództwa zawodnika

Kancelaria Adwokacka Marcin Kwiecień

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Kwiecień

ul. Wrocławska 18/6, 55 – 095 Długołęka

tel: 601 694 475

e-mail: kwiecien@adwokat-kwiecien.pl